Mgr. Eliška Sychrová, Ph.D.

Disertační práce

Endokrinní toxicita a ekotoxicita sinic a dalších agens ve vodním prostředí

Endocrine-related toxicity of cyanobacteria and other agents in the aquatic environment
Anotace:
Kvalitě sladkovodních ekosystémů bychom vždy měli věnovat pozornost. Jsou totiž vystaveny řadě zdrojů znečištění. Některé znečišťující látky mohou interagovat s endokrinním systémem organismů. Již jejich nízké koncentrace mohou vést k vážným negativním účinkům nejen na úrovní zdraví jedince, ale i celé populace. Tato disertační práce se zaměřuje na stojaté vody s rozvinutým vodním květem, ve kterých …více
Abstract:
Freshwater ecosystems and their quality need to be paid great attention to since they can be affected by various sources of pollutants. Some of these pollutants can interact with the endocrine system of organisms. Even low concentrations of endocrine disruptors can lead to adverse effects in organism, but on whole population level as well. In our research, the attention was paid to stagnant waterbodies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta