Bc. Štěpán Boček

Diplomová práce

Lexical cohesion in Stephen King's short stories

Lexical cohesion in Stephen King's short stories
Anotace:
Diplomová práce analyzuje kohezní prostředky, které autor používá k dosažení koheze ve svých povídkách. Cílem této práce je lokalizovat, popsat a analyzovat prostředky v různých povídkách za využití kvalitativní analýzy textu. Teoretická část zkoumá různé typy kohezních prostředků - opakování, kolokace a lexikální řetězce se svými podkategoriemi. Výzkumná část analyzuje autentické texty a poskytuje …více
Abstract:
The diploma thesis analyses cohesive devices which the author uses in order to achieve cohesion within his short stories. The aim of the thesis is to locate, describe and analyse the devices within different stories by means of qualitative analysis. The theoretical part explores various types of cohesive devices - reiteration, collocation and lexical chains with their subcategories. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta