Bc. Libuše Dvořáková

Diplomová práce

Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen

Czech hymn-book II A 14 of Confraternity of Litterati in Hradec Králové as a hymnological source
Anotace:
Magisterská diplomová práce obsahuje popis českého rukopisného kancionálu, který je uložen v Muzeu východních Čech v Hradci Králové pod signaturou II A 14. Práce zahrnuje soupis repertoáru pramene v podobě tabulkového přehledu, dále jeho komparaci s vybranými prameny české duchovní písně 15. a 16. století. Porovnávání nápěvů i textů pramene bylo prováděno s pomocí digitálního katalogu Melodiarium hymnologicum …více
Abstract:
This master dissertation contains the description of Czech hand-written hymn-book, which is deposited in the Museum of East Bohemia in Hradec Králové with signature II A 14. This work brings summary of the hymn-book's repertoire and its comparision with selected source-books of czech sacred songs from 15th and 16th century. The comparision of repertoire has been made by means of the digital catalogue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Stanislav Tesař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta