Tomáš Zázvorka

Bakalářská práce

Porovnání společností Slévárna Losenický a Slévárna a strojírna bonitními a bankrotními modely

Comparison of the Slévárna Losenický and the Slévárna a strojírna companies based on solvency and bankruptcy models
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání a zhodnocení finančního zdraví společností Slévárna Losenický s.r.o. a Slévárna a strojírna, a.s. na základě aplikace finanční analýzy, a to zejména bonitních a bankrotních modelů, v letech 2004 - 2008. Práce se také zabývá vypovídacími schopnostmi těchto modelů. Záměrně jsou tak vybrány podniky se zcela odlišnými podnikatelskými úspěchy. První jmenovaná …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at comparison and evaluation of financial health of the Slévárna Losenický s.r.o. and the Slévárna a strojírna, a.s. companies based on financial analysis application, particularly solvency and bankruptcy models, in the years 2004 - 2008. The bachelor thesis also deals with the explanatory power of the models. Both of the selected companies differ deliberately in their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: Lucien Strnad
  • Oponent: Jaroslav Schönfeld

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20453