Mgr. Radka Lhotská

Bakalářská práce

The degree of emancipation of female protagonists in Virginia Woolf`s major novels.

The degree of emancipation of female protagonists in Virginia Woolf`s major novels.
Anotace:
Bakalářská práce "Míra emancipace hlavních hrdinek ve stěžejních románech Virginie Woolfové" se v první části zaměřuje na pojem emancipace žen a její rozvoj v historii. Dále se zabývá Virginií Woolfovou, jejím přínosem pro literární tvorbu, jejím vztahem ke Skupině Bloomsbury a její tvorbou, která zachycuje emoce postav. Druhá část se zabývá zejména mírou emancipace jejích ženských hrdinek a poskytuje …více
Abstract:
The bachelor thesis "The Degree of Emancipation of Female Protagonists in Virginia Woolf's Major Novels" is in the first part focused on the term emancipation of women and its development through the history. It deals with Virginia Woolf, her contribution to the literary world, her connection to the Bloomsbury Group along with her style of writing, in which she provides the emotions of the characters …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma