Bc. Martina HERINKOVÁ

Bakalářská práce

Motivační program malé firmy a jeho význam pro zvyšování konkurenceschopnosti

Motivation program of a small company and the meaning of building - up his capablity of
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá motivačním programem malé firmy PH {--} stavby CZ s.r.o. a jeho významem pro zvyšování konkurenceschopnosti. Cílem práce je prokázání vlivu realizace motivačního programu firmy na zvyšování konkurenceschopnosti a prokázání vztahu mezi motivačním programem a konkurenceschopností. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je teoretická a zabývá se motivací, stimulací, hodnocením …více
Abstract:
The bachelor work is concerned with a motivation program for a small company PH-stavby CZ s.r.o. and with its meaning for raising the competitive advantage. An ambition of the work is a demonstration that the realization of this motivation program for raising the competitive advantage and a proving of a relation between the motivation program and the competitive advantage makes an important sense. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009
Identifikátor: 13201

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Dr. Miloslav Hruška, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERINKOVÁ, Martina. Motivační program malé firmy a jeho význam pro zvyšování konkurenceschopnosti. Uherské Hradiště, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 05. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.