Bc. Kamila Drdová

Diplomová práce

Příslovečné určení příčiny vyjádřené v ruštině předložkovými vazbami a jeho české ekvivalenty

Adverbial of Cause Expressed in Russian through Prepositional Phrase and its Czech Equivalents
Anotace:
Diplomová práce se zabývá příslovečným určením příčiny vyjádřeném v ruském jazyce předložkovými vazbami a jeho českými ekvivalenty. Účelem je srovnání způsobů, jakým oba jazyky tvoří daná spojení – jejich morgologické, syntaktické a stylistické odlišnosti. Slovní spojení, která slouží pro účely analýzy, byla vybrána z textů ruského internetového zpravodajství. Samotnou analytickou část představuje …více
Abstract:
This thesis deals with the adverbial of cause expressed in Russian through prepositional phrase and its Czech equivalents. The purpose is to compare the ways in which both languages create phrases – their morphological, syntactic and stylistic differencies. Phrases that serve for analysis were selected from the texts of Russian Internet news. The analysis deals with the translation of Russian sentences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta