Adriana VÁVROVÁ

Bakalářská práce

Základní teze diskuse o spisovné a nespisovné češtině v české lingvistice od 60. let 20. stol. po současnost

The Major Points of the Discussion among Czech Linguistists from the 1960s to the Present Day on Literary and Non-literary Czech
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na diskuze o spisovné a nespisovné češtině od počátku 60. let 20. století až po současnost. Jako základní zdroj slouží především odborný časopis Slovo a slovesnost, ale pozornost je věnována také odborným publikacím včetně sborníků. V první kapitole jsou charakterizovány základní jazykovědné termíny, v druhé kapitole jsou prezentovány názory předních českých lingvistů …více
Abstract:
This thesis is focused on discussion of literary and non-literary Czech since the early 60s of the 20th century up to the present. The basic source is mainly the journal Word and literature, but attention is also paid to professional publications including anthologies. The first chapter is characterized by basic linguistic terms. The second chapter presents the opinions of prominent Czech linguists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁVROVÁ, Adriana. Základní teze diskuse o spisovné a nespisovné češtině v české lingvistice od 60. let 20. stol. po současnost. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literatura