Mgr. Aneta Coufalová

Rigorózní práce

Analýza vztahů mezi vybranými aspekty rodinného prostředí a úzkostlivostí dětí středního školního věku.

Analysis of casual relationships between selected aspects of the family environment and trait anxiety of middle school-age children.
Anotace:
Cílem výzkumu, který má těžiště v kvantitativní metodologii, je analýza vztahů mezi vybranými aspekty rodinného prostředí a úzkostlivostí dětí středního školního věku. Důraz je kladen na subjektivní percepci aspektů rodinného prostředí samotnými dětmi. V rámci výzkumného šetření byl sledován i vztah mezi úzkostlivostí a objektivními charakteristikami rodinného prostředí, jako možnými intervenujícími …více
Anotace:
olečné. Kvalita rodinného prostředí, konkrétně míra konfliktnosti x soudržnosti ze škály rodinného prostředí, se významně promítla do Kresby rodiny.
Abstract:
The purpose of this research grounded in quantitative methodology is the analysis of causal relationships between selected features of the family environment and trait anxiety exhibited by middle school age children. Much emphasis is placed on subjective perceptions of the family environment by the children themselves. Besides the main objective, this paper embraces other subsidiary goals emerging …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 10. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta