Bc. Barbora Netolická

Diplomová práce

Strategická analýza firmy

Strategic analysis of the company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá okolním prostředí podniku v hotelnictví a strategickou analýzou. V první části práci jsou vymezeny základní pojmy z oblasti strategického přístupu k řízení podniku a definovány jednotlivé metody, které jsou aplikovány k dosažení cíle. Cílem práce je provedení strategické analýzy Hotelu Olympionik. Ve druhé části práce je zpracována analýza makrookolí podniku pomocí metody …více
Abstract:
Master´s dissertation is focused on environment business in the hotel industry and the strategic analysis. The first part of the dissertation defines the basic concepts of strategic approach to business management and defines the individual methods that are applied to achieve the goal. The aim of dissertation is to carry out the strategic analysis of Hotel Olympionik. In the second part of the dissertation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/g4sf6/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství