Zdeňka Švecová

Bakalářská práce

Výskyt syndromu vyhoření u pracovníků zdravotnické záchranné služby a prevence jeho vzniku

Occurence of Burn-out Syndrom in Paramedics and Prevention of its Emergence
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u pracovníků záchranné služby. Cílem teoretické části je jednak stručně popsat jeho příčiny, příznaky a rizikové faktory, ale zaměřit se zejména na možnosti dostupné prevence syndromu vyhoření na úrovni zaměstnavatele i na úrovni jednotlivce právě u této profese. Cílem praktické části je pak na základě průzkumného šetření stanovit míru rizika …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of burnout syndrome in emergency service workers. The aim of the theoretical part is to briefly describe its causes, symptoms and risk factors, but also to focus on the possibilities of available prevention of burnout syndrome at the level of the employer and at the level of the individual in this profession. The aim of the practical part is to determine the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/m7irg/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Lucia Drotárová, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě