Bc. Martina Tkadlčíková, DiS.

Master's thesis

Brian Eno: Interaktivní hudební aplikace jako kreativní nástroje ambientní hudby

Brian Eno: Interactive music applications as a creative tool for ambient music
Abstract:
Předmětem magisterské diplomové práce je monografická studie o hudebním teoretikovi, skladateli a producentovi, Brianu Enovi. Sleduje jej jako hudebního experimentátora, zvukového mága, význačného představitele ambientní hudby a zejména jako průkopníka nových technologií v oblasti hudební tvorby. Stěžejní část práce se zaměří na analýzu a popis jeho interaktivních mobilních aplikací – Bloom, Scape …more
Abstract:
The subject of the present Master’s thesis is a monographic study on Brian Eno, a music theorist, composer and producer. The thesis depicts him as a musical experimenter, an audio wizard, a distinguished representative of ambient music, and especially, as a pioneer of new technologies in the field of music creation. The core part of the thesis focuses on an analysis and description of his interactive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.