Bc. Jana Šťastná

Bakalářská práce

Kvantitativní stanovení bassanitu a možnosti praktického využití.

Quantitative determination of bassanite and its practical utilization.
Anotace:
V této práci je vypracována a ověřena metodika kvantitativního stanovení bassanitu pomocí RTG práškové difrakce metodou vnitřního standardu, a popsány možnosti jeho praktického využití. Podle přesně navážených směsí byly stanoveny rovnice lineární regrese, na jejichž základě lze stanovit zastoupení bassanitu v libovolné směsi.
Abstract:
In this work is applied and checkd methodics of quantitative determination of bassanit by XRD powder diffraction of internal standard, and described possibilities of his practically utilization. By course of exactly weighted mixtures were determined equations of linear standard. The equations may be used for detrmination of bassanit in all mixtures.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta