Bc. Vladimír Schreiner

Diplomová práce

Implementace SOA pomocí moderních ICT principů

SOA Implementation with Modern ICT principles
Anotace:
Práce analyzuje současné systémy, které nabízí řešení servisně orientované architektury. Cílem je zmapovat produkty dostupné v této doméně a s využitím konkrétního reprezentanta implementovat Energetický kalkulátor znečištění.
Abstract:
Thesis analyses current systems, that provide solution to service oriented architecture problem. Goal of this work is to map such a products, choose one representant and use it to implement Waste site energy management calculator project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky