Mgr. Eva Vášová, Ph.D.

Doctoral thesis

Sexualita žen ve výkonu trestu odnětí svobody

Sexuality of incarcerated women
Abstract:
Tato práce se zabývá tím, jak ženy ve výkonu trestu odnětí svobody prožívají svoji sexualitu a vztahy. To zahrnuje i jaký mají vztah a postoj k jednotlivým oblastem sexuality, jaká je důležitost, kterou těmto oblastem přikládají a jak naplňuje sexualita jejich potřeby v tomto ohledu. Vzhledem k tomu, že sexualita je projevem lidské přirozenosti, považujeme zkoumání této hodnoty za velmi důležité, obzvláště …more
Abstract:
Study examines how incarcerated women experience their sexualityand relationships. That also includes their relationship and perception of respective areas of sexuality, how important these areas are for them and how sexuality satisifes their needs in this regard. Since sexuality is manifestation of human nature, we see its research as important. This is important especially in its connection with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 12. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta