Mgr. Petr Hušek

Disertační práce

Zhroucení demokracie. Demokracie mezi utopií a dystopií

The Breakdown of Democracy: Democracy between Utopia and Dystopia
Anotace:
Pozornost politické vědy se v případě zkoumání tranzice přechodu z jednoho režimu na režim jiný upírala převážně na přechody z režimů nedemokratických na režimy demokratické. Tato práce se věnuje opačnému procesu, což vychází ze snahy nalézt odpověď na otázku, kterou si kladl Juan J. Linz, průkopník výzkumu tohoto druhu tranzice: „Jak by vypadal deskriptivní model procesu zhroucení demokracie, který …více
Abstract:
In researching transitions from one political regime to another, political science has mainly focused on the transition from a non-democratic to a democratic regime. This paper examines the reverse process. It details the effort to answer a question posed by Juan José Linz, the pioneer of research into reverse processes: "Can the breakdown of democracy be descriptively modelled in a way that improves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Politologie (čtyřleté) / Politologie