Theses 

Sebevražednost a ekonomické faktory: Případové studie – Bc. Jakub Melíšek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub Melíšek

Bakalářská práce

Sebevražednost a ekonomické faktory: Případové studie

Suicide rates and economic factors: Case studies

Anotace: Předmětem bakalářské práce je prostřednictvím analýzy případových studií ukázat, zda existuje spojitost mezi mírou sebevražd a ekonomickými faktory. První část práce se zaměřuje na teoretické koncepty propojující ekonomické faktory s mírou sebevražd. Ve druhé části jsou pak tyto teoretické koncepty podrobeny empirickému testování pomocí analýzy případových studií. Poslední část se pak zabývá analýzou dalších faktorů, které mohou vysvětlit rozdílné výsledky mezi mírou sebevražd a ekonomickými faktory napříč zeměmi.

Abstract: The object of the bachelor thesis is through analysis of case studies show that there is a connection between the suicide rate and economic factors. The first part focuses on theoretical concepts linking economic factors with the suicide rate. In the second part are these theoretical concepts subjected to empirical testing through analysis of case studies. The last part deals with the analysis of other factors that may explain the different results between the suicide rate and economic factors across countries.

Klíčová slova: míra sebevražd, ekonomické faktory, případové studie, nezaměstnanost, suicide rate, economic factors, case studies, unemployment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz