Bc. Hana ŠUTOVÁ

Diplomová práce

Zhodnocení metod pro stanovení škrobu

Evaluation of methods for starch quantification
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením metod pro stanovení obsahu škrobu. Teoretická část se zabývá charakteristikou škrobu, včetně chemických a fyzikálních vlastností škrobu. Dále jsou zde stručně popsány jednotlivé druhy škrobu a výrobky ze škrobu. Další část pojednává o fyzikálních a chemických metodách stanovení sacharidů. Cílem experimentální části bylo optimalizovat metody pro stanovení škrobu …více
Abstract:
This diploma work deals with the evaluation of methods for the determination of starch content. A theoretical part handles starch characteristic including chemical and physical properties and further briefly describes the particular types of starch and starch products. Next part deals with the physical and chemical methods for the determination of sugars. The aim was to optimize the experimental methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010
Identifikátor: 14695

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Monika Černá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUTOVÁ, Hana. Zhodnocení metod pro stanovení škrobu. Kroměříž, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin