Adéla KŮRKOVÁ

Bakalářská práce

Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže České Budějovice. Činnosti a aktuální problémy.

Salesian Youth Centre - Children and Youth Centre České Budějovice. Activities and current issues.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na Salesiánské středisko mládeže Dům dětí a mládeže České Budějovice, na jeho nabízené aktivity a aktuální problémy. V teoretické části práce se věnuji popisu stylu salesiánské výchovy a představení této instituce. Dále uvádím vybrané úspěšné projekty realizované střediskem. V praktické části se zabývám zjišťováním aktuálních problémů střediska formou kvalitativního výzkumu …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the Salesian Youth Centre - Children and Youth Centre České Budějovice, on the offered activities and current issues. In the theoretical part I describe the style of Salesian education and the performance of this institution. Further on, I am selected successful projects implemented by the Centre. In the practical part I deal finding the actual problems of the Centre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Hála

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŮRKOVÁ, Adéla. Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže České Budějovice. Činnosti a aktuální problémy.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kbujp9 kbujp9/2
15. 8. 2016
Složky
Soubory
Bulanova, L.
16. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.