Theses 

Justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU – Ondřej FIALA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej FIALA

Diplomová práce

Justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU

Judicial cooperation in criminal matters within the EU

Anotace: V práci se zabývám historickým vývojem justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU, institucemi justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU, právní úpravou v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a instutem evropského zatýkacího rozkazu, jeho výkladu v judikatuře Soudního dvora a jeho ústavního přezkumu Nejvyšším soudem Kyperské republiky, belgickým ústavním soudem, Spolkovým ústavním soudem, polským Ústavním tribunálem a Ústavním soudem České republiky.

Abstract: This thesis is focused on historical development of judicial cooperation in criminal matters within the EU, on institutions of judicial cooperation in criminal matters within the EU, on the Act on International Judicial Cooperation in Criminal Matters as well as on the European arrest warrant, its interpretation by The Court of Justice and on its constitutional review by constitutional courts in Cyprus, Belgium, Poland, Germany and the Czech republic.

Klíčová slova: Evropská unie, trestní právo, právo EU, evropské právo, Lisabonská smlouva, evropská integrace, europeizace trestního práva, evropský zatýkací rozkaz, justiční spolupráce, Eurojust, Úřad evropského veřejného žalobce, Evropská justiční síť, Soudní dvůr, ústavní právo, Ústavní soud, zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, rámcové rozhodnutí, třetí pilíř, extradice, Pupino, nepřímý účinek, Advocaten voor de Wereld

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54534 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

FIALA, Ondřej. Justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:52, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz