Ondřej FIALA

Diplomová práce

Justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU

Judicial cooperation in criminal matters within the EU
Anotace:
V práci se zabývám historickým vývojem justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU, institucemi justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU, právní úpravou v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a instutem evropského zatýkacího rozkazu, jeho výkladu v judikatuře Soudního dvora a jeho ústavního přezkumu Nejvyšším soudem Kyperské republiky, belgickým ústavním soudem …více
Abstract:
This thesis is focused on historical development of judicial cooperation in criminal matters within the EU, on institutions of judicial cooperation in criminal matters within the EU, on the Act on International Judicial Cooperation in Criminal Matters as well as on the European arrest warrant, its interpretation by The Court of Justice and on its constitutional review by constitutional courts in Cyprus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALA, Ondřej. Justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/