Martin Schmöger

Bakalářská práce

Komparace leasingového a úvěrového financování dopravního prostředku a dopady na bilanci podniku ELKOV elektro a.s.

A comparison of leasing and credit financing for a commercial vehicle and impact on the balance of the company ELKOV elektro Ltd.
Anotace:
V bakalářské práci na téma ‒ Komparace leasingového a úvěrového financování dopravního prostředku a dopady na bilanci podniku ELKOV elektro a. s., je první části práce detailněji rozebrána majetková struktura podniku, na kterou navazuje investiční činnosti podniku. Následně jsou také rozebrány možnosti financování pomocí leasingového a úvěrového financování. Ve druhé části práce je představena společnost …více
Abstract:
In the bachelor thesis on the Comparison of leasing and credit financing of the means of transport and the impacts on the balance sheet of the company ELKOV elektro Ltd., the first part of the thesis elaborates in detail the ownership structure of the company, following the investment activity of the company. Subsequently, the financing options are also analyzed through leasing and credit financing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta