Ing. Tereza Gulánová

Diplomová práce

Porovnání IAS/IFRS s ČÚL a První přijetí IFRS

Comparison of IAS/IFRS with ČÚL and First-time Adoption of IFRS
Anotace:
Práce porovnává účetní výkaznictví podle platné národní úpravy (Česká Účetní Legislativa) a mezinárodní úpravy (IAS/IFRS – Mezinárodní Standardy Účetního Výkaznictví). V teoretické části je nejprve popsána celosvětová hormonizace účetního výkaznictví včetně problematiky SME. Dále je uvedena charakteristika IAS/IFRS – historický vývoj, postup tvorby, obsah a Koncepční rámec. Navazuje charakteristika …více
Abstract:
The work compares financial reporting according to the national law (Czech Accounting Standards) with international rules (IAS/IFRS – International Financial Reporting Standards). First, the theoretical part describes world harmonization of financial reporting including SME. Second, it gives characteristics of IAS/IFRS – the history, process of creation, contents and the Framework. Afterwards it describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní