Vladimíra ZICHOVÁ

Bakalářská práce

Britská politika appeasementu ve 30. letech 20. století

The Policy of Appeasement in the 1930s
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Britská politika appeasementu ve 30. letech 20. století. Hlavním cílem práce je vysvětlit roli appeasementu na pozadí důležitých mezinárodních událostí tohoto období s ohledem na britskou zahraniční politiku. Dalším souvisejícím tématem je formování kolektivní bezpečnosti v Evropě, kterou zastřešovala Společnost národů, jejímž hlavním posláním bylo řešit případné konflikty …více
Abstract:
The topic of my thesis is The Policy of Appeasement in the 1930s. The main aim of my work is to explain the role of the appeasement in important international affairs of the British foreign policy. Another interrelated topic is the history and conception of collective security under the League of Nations in Europe. The role of the League was supposed to be strengthened by the Geneva Protocol establishing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZICHOVÁ, Vladimíra. Britská politika appeasementu ve 30. letech 20. století. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Obecné dějiny