Ilektra-Chara Giassa, Ph.D.

Disertační práce

Characterization of non-B DNA structures using NMR spectroscopy

Characterization of non-B DNA structures using NMR spectroscopy
Anotace:
Klasické biofyzikální a biochemické přístupy ke studiu strukturně funkčních vztahů nukleových kyselin (NK) nepočítají s vlivem přirozeného prostředí. Současná potřeba charakterizovat strukturu NK v jejich přirozeném prostředí uvnitř buňky vedla v poslední době k vývoji nových nástrojů, metod a přístupů. Jednou z nich je in-cell NMR (NMR spektroskopie „v buňce“), která se ukázala být obzvláště užitečná …více
Abstract:
Conventional approaches of biophysical and chemical biology that are to reveal the relationships between structure and biological function of nucleic acids (NA) do not account for the effect of the environmental factors. Recently, the need to structurally characterize nucleic acids in the context of the native cellular environment has led to the development of novel tools, methods, and concepts. Among …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D., doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biomolekulární chemie a bioinformatika / Biomolekulární chemie a bioinformatika