Bc. Johana Malíšková

Diplomová práce

Vývoj kultury s lineární keramikou v mikroregionu povodí řeky Dřevnice

The development of the Linear Pottery Culture in the microregion of the Dřevnice river basin
Anotace:
Předkládaná diplomová práce přináší výsledky ze zpracování archeologického materiálu z lokality Zlín–Malenovice „Mezicestí“ náležící ke kultuře s lineární keramikou. Pozornost byla soustředěna především na strukturu sídliště, jeho vnitřní chronologii včetně zachycení socio-ekonomických aspekty dané komunity.
Abstract:
The diploma thesis brings results from working with material culture from LBK settlement at polycultural locality Zlín–Malenovice „Mezicestí“. Attention was given to structure of this settlement, the inner chronology and socio-economic aspects related to the past human society.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Peter Tóth, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta