Petra Škárová

Diplomová práce

Vliv přítlaku na experimentální zjišťování tloušťky tkaniny

Influence of pressure on experimental determination of woven fabric thickness
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo na sadě devíti experimentálních tkanin provést měření a hodnocení tloušťky tkanin třemi dostupnými experimentálními metodikami, stanovit vliv přítlaku na hodnotu tloušťky tkanin a metodiky porovnat. Tloušťka byla hodnocena také na základě teoretických modelů. V teoretické části práce jsou uvedeny přístroje pro měření tloušťky tkaniny a popsány základní parametry definující …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to determine the influence of the pressure on the value of the fabric thickness and to compare the methodology based on the results of the experimental methods. Thickness was also evaluated on the basis of theoretical models. In the theoretical part of the thesis there are devices for measuring the thickness of fabrics and basic parameters defining the surface and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Iva Mertová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škárová, Petra. Vliv přítlaku na experimentální zjišťování tloušťky tkaniny. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie