Erik Vidlák

Bakalářská práce

Tvorba edukačního materiálu na výuku Telefonicky asistované neodkladné resuscitace

Create of educational materiál for telephonic assisted cardiopulmonary resuscitation
Anotace:
Bakalářská práce je věnovaná tématu "Tvorba edukačního materiálu na výuku telefonicky asistované neodkladné resuscitace". Tato práce zahrnuje část teoretickou, výzkumnou a má výstup pro praxi. V teoretické části je popsána organizace krajského operačního střediska, telefonicky asistovaná první pomoc a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, která je dále rozebrána do podrobnějšího schématu. …více
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the topic "Create of educational material for telephonic assisted cardiopulmonary resuscitation". This work includes theoretical, research, and has an output for practice. The theoretical part describes the organization's regional operations center, assisted by telephone first aid and assisted telephone cardiopulmonary resuscitation, which is further broken down into detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jindra Holeková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vidlák, Erik. Tvorba edukačního materiálu na výuku Telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií