Karolína Mifková

Bakalářská práce

Skutková podstata trestného činu a význam subjektu a subjektivní stránky

Factual basis of a crime and the role of subject and the relevant aspect
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tématu skutkové podstaty trestného činu. Podle mého názoru je tato problematika velice důležitá ať už pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Cílem této práce je přiblížit čtenářům tuto odbornou problematiku, umožnit lepší porozumění. Nejprve vysvětlím základní pojmy, které považuji za nejdůležitější. Poté se budu zabývat skutkovou podstatou jako celku. Vysvětlím …více
Abstract:
This bachelor thesis is about factual basis of a crime. In my opinion, this issue is very important for experts and the general public also. The aim of this work is to introduce readers to this professional issue, to enable better understanding. At first I will explain the basic concepts that I consider the most important. Then I will deal with the factual basis of the crime as a whole. I will explain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní