Filip Stolár

Bakalářská práce

Základní automatizace Windows serverů pomocí System Center Operations Manager

Basic Automation of Windows Servers Using System Center Operations Manager
Anotace:
Nedílnou součástí práce systémových administrátorů je samotný prohlížeč událostí, který pomáhá analyzovat a řešit problémy, systémové události a aplikační chyby na Windows Serverech. Avšak mnoho této práce skrývá spoustu rutinních činností, které v mnoha případech zastává lidská aktivita, jenž lze být zcela nebo alespoň z části nahrazena automatizačním procesem či nástrojem.
Abstract:
An integral part of the work of system administrators solving system events, and application bugs on Windows Server is the Event Viewer itself, which helps to detect, analyze, and address these kinds of events. However, much of this work hides a lot of routine activities, which in many cases is occupied by human activity, which can be completely or at least partially replaced by an automation process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 8. 2019
  • Vedoucí: Lukáš Vojáček
  • Oponent: Martin Němec, Martin Němec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma