Mgr. Veronika Rogožanová

Bakalářská práce

"Gotická próza" A. Marlinského a modelové východisko u A. Radcliffové

"The Gothic Prose" by A. Marlinskii and the Model Starting Point in the Works of A. Radcliffe
Anotace:
Cílem diplomové práce je načrtnout stručný vývoj „gotického“ románu, jeho recepci v Rusku a ukázat, jak se jeho vliv promítl do literatury „zlatého věku“. Důraz je kladen na dílo A. A. Bestuževa-Marlinského a jeho „anglický model“ - tvorbu Anne Radcliffové. Práce se rovněž dotýká „goticky“ laděných děl F. M. Dostojevského a N. V. Gogola, stejně jako tvorby anglických autorů významných z hlediska tohoto …více
Abstract:
This diploma thesis is dealing with a brief development of the „gothic“ novel in general, its Russian reception and its impact on literarature of „The Golden Age“. The emphasis is placed on work by Bestuzhev-Marlinskii and his „british model starting point “ by Anne Radcliffe. This thesis is also interesting in „gothic“ work by F. M. Dostoevskii and N. V. Gogol', as well as in authors important for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma