Theses 

Marketingová strategie značky, Značka pánských oděvů Stones od společnosti Steilmann Praha. – David Pařez

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

David Pařez

Bachelor's thesis

Marketingová strategie značky, Značka pánských oděvů Stones od společnosti Steilmann Praha.

Brand marketing strategy, men´s clothing brand Stones by Steilmann

Abstract: Cílem mé bakalářské práce na téma Marketingová strategie značky, značka pánských oděvů Stones od společnosti Steilmann Praha je provedení marketingového výzkumu značky a jeho následné zhodnocení a navržení vlastních úprav marketingové strategie. První část je věnována problematice spotřebitele a jeho chování, popisu co je značka a její historii, definování identity značky, image značky, povědomí a zvyšování hodnoty značky. Dále jsou zmíněny jednotlivé kroky procesu strategického řízení značky. V úvodu následující části je rozebírána aktuální situace na českém trhu s pánskou módou, je představena značka Stones a její historie a krátce je věnována pozornost i jejím konkurentům. V dalším bloku je pokračováno SWOT analýzou a marketingovým mixem. Další částí bakalářské práce je marketingový výzkum značky Stones a vyhodnocení výsledků výzkumu. V závěrečné části jsou navrženy vlastní úpravy marketingové strategie značky v návaznosti na výsledky průzkumu.

Abstract: The aim of my bachelor ´s thesis Brand marketing strategy, men ´s clothing brand Stones by Steilmann Praha is to undertake marketing research of brand and its subsequent evaluation and suggest modifications of marketing brand strategy. The first part deals with consumer issues and consumer behavior, describes what is the brand and its history, defines the brand identity, brand image, awareness and the way of increasing brand value. Further I mention particular steps of the process of the strategic brand management. At the beginning of the following section is the analysis of the current situation on the Czech market with the men´s fashion, introduction of the brand Stones and its history, and description of the competitors. In the next part there is SWOT and marketing mix analysis. Another part of my thesis is marketing research of the brand Stones and evaluation of research results. In the final part I suggest modification of the marketing brand strategy with respect to the survey results.

Keywords: marketingový mix, Marketing, Brand management, Marketingová strategie

Keywords: Marketing, Marketing mix, Brand management, Marketing strategy

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 1. 2017
  • Supervisor: Dana Zadražilová
  • Reader: Vladimíra Khelerová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52877


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 06:37, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz