Martina LOUDOVÁ

Bakalářská práce

Právní forma společnosti s ručením omezeným a její dopady do podnikání a podnikatelského prostředí

Legal form of Limited Liability Company and its impact into business and business environment
Anotace:
Práce na téma "Právní forma společnosti s ručením omezeným a její dopady do podnikání a podnikatelského prostředí" pojednává o právní úpravě vzniku, existence a zániku společnosti s ručením omezeným. Dále o pohledu subjektu podnikání, v tomto případě OSVČ, na společnost s r.o., motivy a důvody OSVČ v přerod v právnickou osobu formy s r.o. Cílem této práce je porovnat změny v úkonech společnosti s ručením …více
Abstract:
The bachelor thesis "Legal form of Limited Liability company and its impact into business and business environment" discusses the legislation of foundation, existence and extinction of Limited Liability company. It also discusses the view of the self-employed people on the form Ltd., the motives and reasons of transformation of self-employed people into legal entity Ltd. The bachelor thesis's objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOUDOVÁ, Martina. Právní forma společnosti s ručením omezeným a její dopady do podnikání a podnikatelského prostředí. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/