Mgr. Veronika Uhlířová

Diplomová práce

Právní ochrana obchodní firmy

Legal Protection of Trade Name
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právní ochranou obchodní firmy. Autorka se v práci nejprve zaměřuje na právní úpravu ochrany obchodní firmy proti zaměnitelnosti a klamavosti. Dále popisuje, jaké právní prostředky může podnikatel využít v případě, že je dotčeno jeho právo k obchodní firmě. Ve třetí kapitole se zabývá srovnáním s právní úpravou ochrany obchodní firmy na Slovensku. Čtvrtá kapitola slouží …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the legal protection of trade name. First the author focuses on legal regulation of protection of trade name against interchargeability and deceptiveness. Then she describes which legal means entrepreneur should use when someone else affects his right to the trade name. In the third chapter the author compares the Czech legal regulation of protection of trade name and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce