Bc. Hana Blatnerová

Diplomová práce

Doporučené postupy v předcházení sorrorigenním ranám v intenzivní péči

Best practices in the prevention of sorrorigenic wounds in the intensive care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá doporučenými postupy v oblasti nehojících se ran a problematikou sorrorigenie z pohledu všeobecné sestry v intenzivní péči. Podstatu práce tvoří příčiny a popis sorrorigenních ran vyvolaných ošetřujícím personálem ve zdravotnických zařízeních. V empirické části práce uvádíme zjištěnou úroveň znalostí a deklarovaných zvyklostí nelékařských zdravotnických pracovníků v péči o …více
Abstract:
This thesis deals with the best practices in the field of non-healing wounds and with issues of sorrorigenic wounds from the perspective of a general nurse in the intensive care. The essence of the thesis is a description of the causes of sorrorigenic wounds caused by nursing staff in the health facilities. In the analytical part, we found the level of knowledge and practices of the nursing staff in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče