Magdaléna MARTINKOVÁ

Bachelor's thesis

Zdroje legitimity politické moci v kontextu modelů demokracie

Sources of legitimacy of political power in context of democratic models
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl najít a porovnat zdroje legitimity, o které se opírají demokratické modely Schumpeterovy elitní demokracie, Dahlovo modelu polyarchie, myšlenkového modelu deliberativní demokracie a nakonec modelu občanského republikanismu. Náplní práce je pak na základě srovnání těchto modelů najít ten, který disponuje nejsilnější legitimitou. Struktura práce je rozdělena na pět …more
Abstract:
This bachelor's thesis is concerned with sources of legitimacy in different models of democracy. As representatives were chosen Schumpeter's minimalistic model of elite democracy, Dahl's maximalistic model of polyarchy, for participation model one of the youngest models of so called deliberative democracy and finlly civic republicanism. The first theoretical part is about defining legitimation as normative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARTINKOVÁ, Magdaléna. Zdroje legitimity politické moci v kontextu modelů demokracie. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická