Vojtěch LÁSKA

Bachelor's thesis

Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru

Physiotherapy after fracture of the proximal humerus
Abstract:
Cíl práce: Cílem práce je přispět k řešení problematiky fyzioterapie u zlomenin v oblasti proximální části humeru a prostřednictvím fyzioterapeutické intervence pomoci k časnému návratu pacienta do plnohodnotného života. Metodika: Jedná se o kazuistiku 54letého pacienta s diagnózou zlomenina proximálního humeru. S pacientem jsem pracoval v období od 20.9.2014 do 25.11.2014. Během toho období jsem také …more
Abstract:
Objective: to contribute to solving problems of physiotherapy for fractures of the proximal part of the humerus and through physiotherapy interventions to help patients early return to a full life. Methods: This bachelor´s thesis describes a case of 54year man with diagnosis of proximal humerus fracture. I worked with the patient in the period from 20. september 2014 to 24 november 2014. During that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jaroslava Bredlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LÁSKA, Vojtěch. Fyzioterapie po zlomenině v oblasti proximální části humeru. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Physiotherapy