Bc. Ivana Čukanová

Diplomová práce

Neurčité pojmy správního práva a jejich výklad

Uncertain Concepts of Administrative Law and Their Interpretation
Anotace:
Diplomová práce se věnuje neurčitým pojmům správního práva a jejich výkladu. Cílem této práce je propojit teoretické poznatky s praktickým využitím. První část práce se zabývá vymezením institutu neurčitých právních pojmů a jejich výkladu. Druhá část pojednává o aplikaci neurčitých pojmů správními orgány a dále se věnuje srovnání neurčitých právních pojmů a správního uvážení včetně jejich přezkumu …více
Abstract:
This diploma thesis concerns indeterminate terms of the administrative law. The aim of this thesis is to interlink the theoretical knowledge with the practical application. The first part of the thesis aims to define the institue of the indeterminate legal terms and their interpretation. The second part deals with application of indeterminate terms by the administrative bodies and it also compares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa