Bc. Dana Carnicella

Bakalářská práce

Místní partnerství jako nástroj rozvoje regionu

Local Partnership as an Instrument of the Development of the Region
Anotace:
Práce je zaměřena na identifikaci formálních svazků partnerství na území kraje Libereckého a Ústeckého a na zhodnocení místního partnerství jako nástroje rozvoje regionu na území České republiky u obou krajů. Termíny partnerství a participace jakožto formy vymezující vztah mezi státní správou a samosprávou, popř. dalšími aktéry, se v současném diskursu sociálních a správních věd objevují poměrně často …více
Abstract:
This thesis has been focusing on an identification of formal ties of partnership in the territory of the Liberec Region and Ústí nad Labem Region and on an evaluation of a local partnership as a tool of the development of the region in the territory of the Czech Republic in both regions. The terms such as partnership and participation as forms defining a relationship between state offices and local …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma