Bc. Markéta Mrňová, DiS.

Diplomová práce

Prevence kyberšikany na ZŠ. Komparace vybraných preventivních programů.

Prevention of cyberbullying at elementary school. Comparison of selected prevention programs.
Anotace:
Diplomová práce „Prevence kyberšikany na ZŠ. Komparace vybraných preventivních programů“ se zaměřuje na prevenci kyberšikany na ZŠ, konkrétně na zmapování nabídky preventivních programů na dané téma. Práce je rozčleněna na dvě části, a to teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, ve kterých jsou vymezeny realizované tuzemské a zahraniční výzkumy, následně jsem …více
Abstract:
Diploma thesis "Prevention of cyberbullying at elementary school. Comparison of selected preventive programs" focuses on the prevention of cyberbullying at primary schools, specifically on mapping an offer of preventive programs on this topic. The work is divided into two parts, theoretical and research. The theoretical part is divided into four main chapters, which define the domestic and foreign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta