Bc. Lukáš KADLEC

Diplomová práce

Druhé bydlení na Třeboňsku jako předstupeň amenitní migrace

Second home in Třeboň area as the first stage for amenity migration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dvěma novodobými fenomény, jimiž jsou druhé bydlení a amenitní migrace. V podmínkách České republiky se tyto jevy velmi často překrývají a je tak obtížné najít ostrou hranici mezi nimi. Druhé bydlení lze pochopit jako komplex jevů a procesů, spojených s objektem, který je přechodným místem pobytu vlastníka či uživatele, využívajícího tento objekt především k rekreačním účelům …více
Abstract:
The diploma thesis deals with two contemporary phenomena, second home and amenity migration. These phenomena often overlap in the conditions of the Czech Republic, so it is difficult to find a clear border between them. Second home can be understood as a complex of phenomena and processes related to a real estate, which serves as a temporary residency for its owner or user, who uses this real estate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Michael Bartoš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLEC, Lukáš. Druhé bydlení na Třeboňsku jako předstupeň amenitní migrace. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kd7yzv kd7yzv/2
4. 6. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 6. 2014
Bulanova, L.
5. 6. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.