Olga Křížová

Bachelor's thesis

Biologicky rozložitelný odpad jako zdroj živin pro půdu

Biodegradable waste as a source of nutrients for soil
Anotácia:
Hlavním cílem bakalářské práce Biologicky rozložitelný odpad jako zdroj živin pro půdu je posouzení možnosti zpracování a materiálového využití biologicky rozložitelných od-padů a použití výsledného produktu na zemědělské půdě. V úvodní části je shrnuta do-stupná literatura, týkající se daného tématu s detailním zaměřením na oblast zpracování biologicky rozložitelných odpadů, jejich produkce, možností …viac
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis „Biodegradable waste as a source of nutrients for soil“ is to assess potential of processing and utilizing biodegradable waste and use of the resulting output on farmland. Partial outputs are reading up available literature on the biodegradable waste matters, on its production, ways of processing and utilizing the resulting output on farmland. Particularly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta