Bc. Petra Humlíčková

Diplomová práce

English language course for preschool children

English language course for preschool children
Anotace:
Diplomová práce "Kurz anglického jazyka pro děti předškolního věku" se zaměřuje na výuku angličtiny pro skupinu dětí předškolního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část poskytuje obecný pohled do výuky cizích jazyků předškolních děti a jejich vývoj. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, principy výuky velmi malých dětí a vhodné metody a aktivity pro tuto věkovou skupinu …více
Abstract:
The diploma thesis "English language course for preschool children" focuses on teaching English to a group of preschool children. It is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical part provides a general look into language teaching to preschool children and their development. It also explains the basic terms, principles of teaching very young learners and the suitable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta