Bc. Adam Rajnoch

Bakalářská práce

Interpretace vybraných seismických řezů v oblasti Vnějších Západních Karpat na jižní Moravě

Interpretation of selected seismic proliles from the Outer Western Carpathians in South Moravia
Anotace:
Horizontální posun je pohyb, při němž se dvě kry zdánlivě pohybují vedle sebe podél zlomové plochy. K tomu, aby došlo k horizontálnímu posunu, musí na horninu působit orientované napětí. Nejvyšší napětí působící na zlomovou zónu bývá orientováno zhruba v úhlech 45° a mezi ním a zlomovou zónou dochází k menším doprovodným střižným frakturám, tzv. Riede-lovým střihům, jež jsou na zlomovou zónu orientovány …více
Abstract:
Strike slip is a displacement in which two blocks appear to move side by side along a fault surface. In order for the horizontal slip to occur, deviatoric stress must act on the rock. The highest stress acting on the fracture zone is usually oriented app. at angles of 45° and between it and the fault zone there are smaller accompanying shear fractures, so-called Riedel shears, which are oriented to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: Mgr. František Bárta, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie