Bc. Lucie Šmerdová

Bachelor's thesis

Hyperaktivní žák ve výuce cizích jazyků

Hyperactive pupils in teaching of foreign languages
Abstract:
This bachelor diploma thesis about problems hyperactive schoolschild in teaching somebody else´s languages. The main point of my research is certificate or disproval my hypothesis.In my hypothesis look into I cooperation parents of these schoolschilds with the school, what ist for these schoolschildren with ADHD very difficult and what less so difficult in in teaching somebody else´s languages and …more
Abstract:
Tato práce pojednává o problematice hyperaktivních žáků, konkrétně ve výuce cizích jazyků. Hlavním bodem mého výzkumu je potvrzení či vyvrácení mé hypotézy, kdy řeším, jaká je spolupráce rodičů žáků trpícími ADHD se školou, které záležitosti jsou pro žáky ve výuce cizích jazyků hodně náročné a které méně a jaká je informovanost učitelů o této problematice. Věnovala jsem se jak hyperaktivním žákům, …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta