Ing. Jan VELEBA

Doctoral thesis

Řešení problematiky ustálených chodů v elektrizační soustavě s důrazem na vyšetřování poruchových stavů

Steady State Solution of Electric Power Systems with Accent on Fault Modelling
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá řešením ustáleného chodu elektrizačních soustav. Tato problematika je dále propojena se speciálními procedurami pro zajištění numerické stability a vysoké výpočtové rychlosti tradičních numerických metod (Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Fast-Decoupled, DC), s robustními kódy pro modelování transformátorů s přepínači odboček pod zatížením a s vyspělými technikami …more
Abstract:
This thesis deals with steady-state load flow analysis of electric power systems. The problem is further combined with specialized procedures for maintaining numerical stability and high calculation speed of traditional load flow techniques (Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Fast-Decoupled, DC load flow), with robust codes for modelling on-load tap-changing (OLTC) transformers and with advanced …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VELEBA, Jan. Řešení problematiky ustálených chodů v elektrizační soustavě s důrazem na vyšetřování poruchových stavů. Plzeň, 2013. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/