Bc. Matúš Dunaj

Bachelor's thesis

Aplikace teorie parity kupní sily na produkty firmy Ikea

Application of purchasing power parity theory on products of company IKEA
Abstract:
This bachelor thesis deals with an application of a purchasing power parity (PPP) theory on products of the company IKEA. In the first chapter, the thesis provides a theoretical framework for clarification of purchasing power parity concept and laws, on which this concept is based on. Created consumer baskets consequently serve for calculations that are interpreted in following chapters. The result …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá aplikáciou teórie parity kúpnej sily na produkty firmy IKEA. Práca vo svojej prvej časti poskytuje teoretický rámec pre ozrejmenie konceptu parity kúpnej sily azákonov, na ktorých je tento koncept založený. Vytvorené spotrebné koše následne slúžia k výpočtom, ktoré sú v ďalších častiach práce interpretované. Výsledkom je zistenie, s akou presnosťou sa zhodujú parity …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Fitzová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy