Adéla Nela KROČILOVÁ

Diplomová práce

Hate Speech jako hranice svobody projevu

Hate speech as a limit of freedom of expression
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou hate speech v kontextu české společnosti. Hlavním cílem práce je vymezení hranic mezi projevem spadajícím pod ochranu svobody projevu, nenávistným projevem, který je sice právem na svobodu projevu chráněn, nicméně může být omezen a nenávistným projevem, kterému ochrana nesmí být poskytnuta z titulu zneužití práva. Zároveň jsou zde s použitím relevantní judikatury …více
Abstract:
This master thesis deals with the issue of hate speech in the context of Czech society. The main goal of this work is to define the boundaries between speech falling under the protection of freedom of speech; hate speech, which is protected by freedom of speech, but may be limited and hate speech which is not protected on grounds of abuse of rights. With application of relevant case law are in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015
Zveřejnit od: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROČILOVÁ, Adéla Nela. Hate Speech jako hranice svobody projevu. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kdmwqw kdmwqw/2
9. 4. 2015
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.