Alexandra KALINOVÁ

Bakalářská práce

: Pěstounská péče, dávky pěstounské péče, orgán sociálně-právní ochrany dětí ( OSPOD) ývoj právní úpravy dávek pěstounské péče od roku 1995 do současnosti.

The development of legal regulation of foster care benefits since 1995 up to the present
Anotace:
Práce je zaměřena na téma "Vývoj dávek pěstounské péče od roku 1995 do současnosti". Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče v České republice, v případě, že se o dítě nemohou nebo nechtějí postarat rodiče. Hmotné zabezpečení dítěte svěřeného do pěstounské péče a pěstouna zajišťuje stát prostřednictvím dávek pěstounské péče. Od roku 1995 do současnosti prošly dávky pěstounské péče mnoha …více
Abstract:
My work is focused on a topic: The trend of foster care benefits since 1995 to the present. Foster care is one of the forms of alternate family care in the Czech Republic, in case of parents´ disability or unwillingness to care about their child. Government provides creature comforts for a child resigned to foster care by foster care benefits. The foster care benefits have changed a lot since 1995 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015
Zveřejnit od: 13. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Martin ŠIMÁK, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALINOVÁ, Alexandra. : Pěstounská péče, dávky pěstounské péče, orgán sociálně-právní ochrany dětí ( OSPOD) ývoj právní úpravy dávek pěstounské péče od roku 1995 do současnosti.. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kdpotx kdpotx/2
13. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.