Petr PAPEŽ

Bakalářská práce

Java Grid Computing aneb jak určit velká prvočísla

Java Grid Computing or how to find large primes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hledáním Mersennových prvočísel za pomoci technologie Grid Computing. Cílem práce je zprovoznění frameworku pro provádění síťových výpočtů a implementace algoritmu pro hledání velkých Mersennových prvočísel. Součástí práce je teorie hledání Mersennových prvočísel a historické techniky hledání Mersennových prvočísel, popis projektu GIMPS a dosažené výsledky, popis technologie …více
Abstract:
This Bachelor work contains methods of searching for Mersenne primes using Grid Computing technology. The goal of this work is to implement a network-based computing framework and an implementation of an algorithm for searching for large Mersenne primes. Part of this work is a theory of searching for Mersenne primes and historical methods of searching for such numbers, GIMPS project description and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010
Identifikátor: 15622

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Icha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAPEŽ, Petr. Java Grid Computing aneb jak určit velká prvočísla. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Výpočetní technika

Práce na příbuzné téma