Bc. Anežka Kalábová

Diplomová práce

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů

Anti-Money Laundering in the Perspective of Affected Subjects and Agencies
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na oblast legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti nim. Cílem práce je zjistit, zda pravomoci bank a dalších úvěrových a finančních institucí na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti slouží k eliminaci negativních jevů legalizace výnosů z trestné činnosti. Zároveň se práce zaměřuje na opatření, které banka ve snaze zabránit praní špinavých …více
Abstract:
The thesis focuses on money laundering and measures against money laundering. The aim of the thesis is to determine if the bank authority and other credit and financial institutions are used to eliminate the negative aspects of the money laundering. At the same time there are mentioned anti money laundering measures which are applied in practice. One of the part of the thesis points out selected ways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta